1. ORGANIZATORZY
Urząd Marszałkowski w Łodzi Urząd Marszałkowski w Łodzi
Urząd Miasta Łodzi
Polski Związek Judo
Okręgowy Związek Judo w Łodzi
2. TERMIN
25.05.2014r. (niedziela)
3. MIEJSCE ZAWODÓW
HALA SPORTOWA MOSiR-  MAPA 
Łódź, ul. Małachowskiego 5/7
4. BIURO ZAWODÓW
KIEROWNIK BIURA
p. Anna Borkowska
tel. 608532220;
608532221
24.05.2014 sobota godz. 17:00-21:00
Sala konferencyjna Hotelu Światowit, Łódź, al. Kościuszki 68 - MAPA

25.05.2014 niedziela godz. 7:00 - do zakończenia turnieju:
Hala sportowa MOSiR - MAPA
5. ADRES ORGANIZATORA
Okręgowy Związek Judo w Łodzi
90-436 Łódź al. Kościuszki 73/75
tel. 42 6369050
www.ozjudo.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH / SYSTEM ZAWODÓW
 1. Zawody zostaną rozegrane na 4 matach, pole walki 7x7m wg Regulaminu Sportowego PZJ.
 2. Do zweryfikowania zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać aktywną licencję PZJ (dotyczy zawodników polskich) oraz aktualne badania sportowo – lekarskie.
 3. Zawody rozegrane zostaną wg systemu zgodnego z liczbą zgłoszonych / zweryfikowanych zawodniczek/zawodników (Regulamin Sportowy PZJ). W sytuacji, gdy w danej kategorii wagowej po weryfikacji ostatecznej odnotowana jest mniejsza liczba uczestników od liczby rozlosowanej i dla tej liczby uczestników regulamin przewiduje inny system rozegrania zawodów, organizator przelosuje tę kategorię wagową. Przelosowanie musi nastąpić niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji ostatecznej, po poinformowaniu zainteresowanych przedstawicieli klubów i trenerów.
 4. Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktywną  licencję klubową PZJ (dotyczy zawodników polskich).
 7. WIEK / STOPIEŃ SZKOLENIOWY
 1. Wiek uczestników: 15-20 lat (roczniki 1994-1999)
 2. Stopień szkoleniowy - minimum 3 kyu.
8. KATEGORIE WAGOWE
Juniorki: -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg
Juniorzy: -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg
9.  CZAS WALKI
Czas walki – 4 minuty, Golden Score - z otwartym czasem walki (bez hantei).
10. JUDOGI
 1. Zawodniczka/zawodnik wyczytany jako pierwszy do walki ubiera białą judogę, drugi  niebieską judogę.
 2. Kontrola judog odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki (http://www.eju.net/statutes).
 3. Podczas ceremonii dekoracji obowiązuje judoga koloru białego.
 4. Dopuszcza się posiadanie na judodze backnumbers ze swoim nazwiskiem.
 5. Dopuszcza się korzystanie z judog bez oznaczeń "approved judogi".
11. KOSZTY UCZESTNICTWA
Uczestniczące kluby
12. OPŁATA STARTOWA
35 zł od uczestnika (8 Euro).
13. ZAKWATEROWANIE
Zakwaterowanie ekip uczestniczących w zawodach
Tryb rezerwacji
do dnia 19.05.2013

Informacja na temat kosztów noclegów znajduje się w specjalnie przygotowanej ofercie noclegowej w obiektach Centrum-Hotele>> KLIKNIJ

W ofercie dostępnych jest 100 miejsc noclegowych.

14. ZAKWATEROWANIE
Delegatów PZJ, Komisarza Zawodów, sędziów
 Hotel Światowit, Łódź, al. Kościuszki 68 - MAPA 
15. KOMISARZ ZAWODÓW
Pan Krzysztof Rogulski  tel. 534 651 939   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
16. SĘDZIA GŁÓWNY 
 p. Krystyna Macioszczyk - uczestniczy w konferencji technicznej.
17. ZGŁOSZENIA SPORTOWE DO ZAWODÓW
do 20.05.2013 (włącznie) wtorek 
do godziny 24:00
 1. Kluby dokonują zgłoszeń sportowych co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez system elektroniczny PZ Judo, zgodnie z Regulaminem Sportowy PZ Judo. Zgłoszenia dokonane w innym trybie (e-mailem, faksem) nie będą uwzględniane! (dotyczy zawodników polskich). Oprócz zawodniczek i zawodników proszę zgłaszać  trenera i kierownika ekipy (zgodnie z formularzem w systemie)!.
 2. Zgłoszenie dokonane po terminie (system przyjmuje zgłoszenia dokonane po terminie) – kara regulaminowa (Regulamin Sportowy PZ Judo) wniesiona podczas weryfikacji. Bez dokonania opłaty zgłoszona zawodniczka / zawodnik nie zostaną rozlosowani.

Korekta zgłoszenia: zmiana kategorii wagowej, wykreślenie z zawodów, nie dotyczy dokonania zgłoszenia nowej osoby do zawodów.

Tryb dokonania korekt: do 23.05.2014 (piątek do godz. 24:00) drogą elektroniczną przez system. Po 24.05.2014 e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub podczas weryfikacji do zawodów. Inny tryb dokonywania korekt nie będzie uwzględniany.
18. WERYFIKACJA DO LOSOWANIA
Sala konferencyjna Hotelu Światowit

Weryfikację do losowania dokonuje Komisarz Zawodów w terminie:
godz. 18:00 – 20:00 w dniu 24.05.2014 –sobota, wszystkie kategorie wagowe juniorek i juniorów.

19. LOSOWANIE I KONFERENCJA TECHNICZNA 
Sala konferencyjna Hotelu Światowit

Godz. 21:00 w dniu 24.05.2014 –sobota

Losowanie wszystkich kategorii wagowych juniorek i juniorów.
Liczba osób dopuszczonych do udziału w konferencji technicznej i losowaniu - max 3 z Klubu.
W konferencji technicznej biorą udział TYLKO osoby zgłoszone do zawodów.

20. WAŻENIE / KONTROLA BADAŃ LEKARSKICH

Waga kontrolna zawody juniorek i juniorów:
24.05.2014 – sobota w godz. 18:00 - 22:00  (Hotel Światowit)

Waga nieoficjalna zawody juniorek i juniorów:
25.05.2014 - niedziela w godz. 6:00 – 7:00 (Hotel Światowit)
25.05.2014 - niedziela w godz. 6:00 – 7:00 (Hala Zawodów)

Waga oficjalnai przegląd lekarski zawody juniorek i juniorów:
25.05.2014 - niedziela w godz. 7:00 – 9:00 (Hotel Światowit)
25.05.2014 - niedziela w godz. 7:00 – 9:00 (Hala Zawodów)

Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz ważne badania lekarskie.
21. PROGRAM ZAWODÓW
24.05.2014 – sobota
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników zawodów – informacja w Biurze Zawodów.
Godz. 18:00–22:00 Ważenie kontrolne.
Godz. 18:00–20:00 Weryfikacja do zawodów juniorek i juniorów.
Godz. 21:00 Losowanie zawodów juniorek i juniorów, konferencja techniczna.


25.05.2014 – sobota

Godz. 6:00-7:00 Waga nieoficjalna
Godz. 7:00-9:00 Waga oficjalna
Godz. 10:00 Uroczyste otwarcie zawodów
Godz. 10:15 Walki eliminacyjnych, repasażowe, walki o medale, ceremonia dekoracji zawodniczek / zawodników, którzy wywalczyli miejsca I-V. Kolejność rozgrywania poszczególnych kategorii wagowych zostanie podana podczas konferencji technicznej.
22. NAGRADZANIE / CEREMONIA DEKORACJI

W ceremonii dekoracji uczestniczą zawodniczki i zawodnicy z miejsc I - V.
Zawodniczki / zawodnicy, którzy zdobyli miejsca I-III w każdej kategorii wagowej otrzymują medal i dyplom; miejsce V dyplom 

23. INNE INFORMACJE
 1. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.
 2. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Odpowiedzialność za ważność i posiadania orzeczenia przez zawodniczki i zawodników ponoszą trenerzy klubowi. Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, w przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. Badania nie spełniające powyższych wymogów nie będą uwzględnione, tym samym zawodniczka / zawodnik nie będą dopuszczeni do udziału w zawodach.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.
 4. Wszyscy trenerzy biorący udział w zawodach judo zobowiązani są przestrzegać zasad zachowania i ubioru ("Code of Conduct for Judo Coaches" oraz reguł "Dress Code").
  • konferencja techniczna, losowanie: marynarka lub dres klubowy ze spodniami sięgającymi   do pełnych butów.
  • eliminacje: marynarka lub dres klubowy ze spodniami sięgającymi do pełnych butów.
  • w czasie bloku walk o medale (czas TV): marynarka lub dres klubowy ze spodniami sięgającymi do pełnych butów.  

Transmisja internetowa zawodów na żywo: www.opp-u21.ozjudo.pl  od godziny 10:15.  Relacja z czterech mat.

Miasto Łódź posiada port lotniczy – www.airport.lodz.pl

 

Życzymy przyjemnego pobytu w Łodzi !

 

Partnerzy i Organizatorzy Turnieju

Patronat HonorowyPREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska